Thursday, May 3, 2012

Soalan trial SPM 2010 & 2011

Bagi mendapatkan set soalan percubaan SPM 2010 dan 2011 bagi semua subjek, kawan-kawan boleh mendapatkanya di alamat berikut:
http://smkulubernam.wordpress.com

Saturday, December 5, 2009

Koleksi Kertas Percubaan SPM 2009

KERTAS PERCUBAAN SPM SABAH 2009:
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah
Kimia
Biologi
Sains
Fizik
Mathematic
Add Math

KERTAS PERCUBAAN SPM KEDAH 2009:
Bahasa Inggeris
Bahasa Melayu
Sejarah
Sains
Kimia
Biologi
Add Math
Mathematic
Pendidikan Islam
Prinsip Akaun
Perdagangan
Fizik (k1)(k2)(k3)(skema)

KERTAS PERCUBAAN SPM PERLIS 2009:
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sains
Kimia
Biologi
Add Math
Pendidikan Islam
Mathematic
Ekonomi Asas
Fizik
Sejarah

KERTAS PERCUBAAN SPM N9 2009:
Sejarah (k1)(K2)
Bahasa Cina
Bahasa Melayu
Prinsip Akaun Q&A
Ekonomi Asas Q&A
Mathematic (k1)(k2)(skema)

KERTAS PERCUBAAN SPM PAHANG 2009:
Mathematic
Add Math
Biologi
Kimia
Fizik
Sejarah
Bahasa Cina
Bahasa Melayu (soalan)(skema)
Bahasa Inggeris (soalan)(skema)
Sains (soalan)(skema)
Pendidikan Moral (soalan)(skema)
Geografi (soalan)(skema)
Prinsip Akaun (soalan)(skema)
Ekonomi Asas (soalan)(skema)
Perdagangan (soalan)(skema)
Pendidikan Islam (soalan)(skema)
PSV (soalan)(skema)

KERTAS PERCUBAAN SPM PERAK 2009:
Bahasa Cina
Mathematic Q&A
Add Math Q&A
Sejarah
Prinsip Akaun

KERTAS PERCUBAAN SPM KELANTAN 2009:
Mathematic
Kimia (k1)(k2)(k3)
Biologi (k1)(k2)(k3)
Sains (k1)(k2)(skema)
Sejarah
Geografi
PSV
Pendidikan Islam
ICT
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Add Math
Fizik
Prinsip Akaun

KERTAS PERCUBAAN SPM SELANGOR 2009:
Kimia (k1)(k2)(k3)
Mathematic
Add Math
Bahasa Cina
Kesusaseraan BC
Bahasa Melayu Q&A
Bahasa Melayu KLANG
Bahasa inggeris
Fizik
Prinsip Akaun

KERTAS PERCUBAAN SPM MRSM 2009:
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Mathematic
Kimia
Fizik
Biologi
Prinsip Akaun
Pendidikan Islam
Sejarah
EST
Add Math (K1)(skema)
Add Math (K2)(skema)

KERTAS PERCUBAAN SPM KL 2009:
Bahasa Cina
Bahasa Melayu
Add Math Q&A
Sejarah

KERTAS PERCUBAAN PULAU PINANG 2009:
SMK PHOR TANG
Perdagangan (k1)(k2)
Prinsip Akaun (k1)
Bahasa Inggeris (k1)
Bahasa melayu (k1)

SMK VALER
Bahasa Cina Q&A

PPD SEBERANG PERAI
Add Math (k1)(skema)
Add Math (k2-skema)

KERTAS PERCUBAAN SPM SBP 2009:
Add Mathematic
Mathematic
Bahasa Melayu
Bahasa InggerisPendidikan Islam
Sejarah
Fizik
Kimia
Biologi

KERTAS PERCUBAAN SPM JPN PERLIS 2009:
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sains
Kimia(soalan)(skema)
Biologi
Add Math
Pendidikan Islam
Mathematic
Ekonomi Asas
Pendidikan Moral
Fizik
Sejarah

KERTAS PERCUBAAN SPM TERENGGANU 2009:
Add Math
Kimia
Pendidikan Islam
Sejarah
Bahasa Melayu
Mathematic
Fizik
Bahasa Cina
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sains
Biologi
Prinsip Akaun
Tassawur
Perdagangan
PSV

KERTAS PERCUBAAN SPM MELAKA 2009:
Bahasa Cina
Mathematic
Add Math
Sejarah
Kimia
Biologi
Bahasa Cina
Prinsip Akaun

KERTAS PERCUBAAN SPM JOHOR 2009:
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Mathematic
Add Math
sejarah
Fizik
Kimia
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Biologi